สายไฟฟูลเลอร์
สายไฟฟ้า FUHRER
 
 
หน้าหลักสินค้าเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
     สายไฟ THW-A (สายอลูมิเนียม) ยี่ห้อ ฟูลเลอร์ (FUHRER)

สายTHW-A (สายอลูมิเนียม) Fuhrer
สายไฟ
ขนาด (100เมตร)
ราคาตั้ง
ส่วนลด
THW-A
10
มม.
715
THW-A
16
มม.
1,020
THW-A
25
มม.
1,500
THW-A
35
มม.
1,950
THW-A
50
มม.
2,997
THW-A
70
มม.
3,644
THW-A
95
มม.
4,815
THW-A
120
มม.
5,903
THW-A
150
มม.
8,144
THW-A
185
มม.
10,075
THW-A
240
มม.
13,000
THW-A
300
มม.
16,000
THW-A
400
มม.
19,900
THW-A
500
มม.
25,800

% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางร้าน เพราะว่า
ราคาสายไฟปรับขึ้นลงบ่อยตามราคาทองแดง

     สายไฟ VCT ยี่ห้อ ฟูลเลอร์ (FUHRER)

สายไฟ VCT ฟูลเลอร์ ( FUHRER )
สายไฟ
ขนาด (100เมตร)
ราคาตั้ง
ส่วนลด
VCT
2 x 6
มม.
7,295
VCT
2 x 10
มม.
12,770
VCT
2 x 16
มม.
18,310
VCT
2 x 25
มม.
27,480
VCT
2 x 35
มม.
36,460
VCT
3 x 6
มม.
9,610
VCT
3 x 10
มม.
16,760
VCT
3 x 16
มม.
24,350
VCT
3 x 25
มม.
36,500
VCT
3 x 35
มม.
49,000
VCT
4 x 6
มม.
12,500
VCT
4 x 10
มม.
21,940
VCT
4 x 16
มม.
31,360
VCT
4 x 25
มม.
46,940
VCT
4 x 35
มม.
63,350

% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางร้าน เพราะว่า
ราคาสายไฟปรับขึ้นลงบ่อยตามราคาทองแดง

     สายไฟ NYY ยี่ห้อ ฟูลเลอร์ (FUHRER) (เหมาะสำหรับใช้งานฝังใต้ดิน)

สาย NYY ฟูลเลอร์ ( FUHRER)
ขนาด
2 x
3 x
4 x
ส่วนลด
1
4,340
4,895
5,570
1.5
4,810
5,490
6,330
2.5
5,760
6,740
7,880
4
8,150
9,695
11,660
6
11,290
14,000
17,050
10
15,980
20,500
26,020
16
22,620
30,100
39,230
25
33,260
46,010
59,040
35
44,110
62,230
85,900
50
63,030
87,470
111,500
70
89,100
118,370
155,000
95
120,000
165,690
215,500
120
149,000
209,200
272,600
150
183,000
254,600
333,800
185
228,800
317,000
418,900
240
299,200
414,500
551,900
300
372,400
513,600
685,000

% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางร้าน เพราะว่า
ราคาสายไฟปรับขึ้นลงบ่อยตามราคาทองแดงกลับไปหน้าสินค้า